Register och dataskydd

Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 § (skriven 24.5.2018

)

Registeransvarig
En liten gest -insamlingsdelegation

Personen som sköter registerärenden
Elina Ranta, projektchef
En liten gest -insamlingsdelegation c/o Andningsförbund rf
PB 40, Åldermansvägen 8, 00621 Helsingfors
telefon 0400 887 114
elina.ranta(at)pieniele.fi

Registrets namn
Insamlingen En liten gest

Ändamålet med behandling av personuppgifterna / ändamålet med registret
Registret används för att

1) nätdonatorerna kan identifiera sig
2) frivilliga kan anmäla sig

Registrets uppgiftsinnehåll
1) Nätdonatorerna: Personens e-postadress
2) Frivilliga: Personens namn, telefonnummer, e-postadress och orten där personen vill göra frivilligt arbete.

Regelmässiga informationkällor
Registers uppgifter fås av nätdonatorerna och frivilliga på En liten gests webbsida.

Regelmässiga överlåtelser och överföringar av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomista samarbetsområdet
Registeruppgifterna överlåts inte.

Principer för skyddet av registret
Registret förvaras digitalt på webbsidans tekniska förverkligarens servrarna, som är skyddat med lösenord så att ingen annan än kampanjens tekniska förverkligare har tillgång till uppgifterna. Personer som är berättigade av En liten gest -insamlingsdelegationen har åtkomst till uppgifterna. Uppgifterna i registret klassificeras inte som hemliga eller känsliga.

Granskningsrätt
Den registrerade kan granska sina uppgifter genom att skriftligen kontakta den ovan angivna kontaktpersonen.

Rättelse av en uppgift
Den registeransvarige måste utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.