Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § (laatimispäivä 10.1.2011

)

Rekisterin pitäjä
Pieni ele -keräystoimikunta

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja hänen yhteystietonsa
Elina Ranta, projektipäällikkö
Pieni ele -keräystoimikunta c/o Hengitysliitto Heli ry
PL 40, Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
Puhelin 0400 887 114

Rekisterin nimi
Pieni ele -keräys

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja keräämällä mahdollistetaan Pieni ele –keräyksen 1) verkkolahjoittajien tunnistautuminen ja 2) vapaaehtoisten ilmoittautuminen

Rekisterin tietosisältö
1) Verkkolahjoittajat: Henkilön sähköpostiosoite
2) Vapaaehtoiset: Henkilön etunimi, sukunimi, matkapuhelimen numero, sähköpostiosoite ja paikkakunta jossa haluaa tehdä vapaaehtoistyötä

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään Pieni ele -keräyksen verkkosivustolla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään verkkosivuston teknisen toteuttajan salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin kampanjan tekninen toteuttaja. Pieni ele -keräystoimikunnan valtuuttamilla henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salattaviksi.